Đất Sào Hố Nai 3

Đất Sào Hố Nai 3

Đất Sào Hố Nai 3

Đất Sào Hố Nai 3

Đất Sào Hố Nai 3

Đất Sào Hố Nai 3

Đất Sào Hố Nai 3


[giaban]8,5 tỷ[/giaban]

[vitri] Xã Hố Nai 3, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]3397m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán đất.
Diện tích 3397m2.
Cách Quốc Lộ 1A 2,5km.
Đường nhựa 2 lane tới đất.
Gần giáo xứ Đông Vinh và chợ.
Giá 2,5 tỷ/sào.
Thíc hợp đầu tư và phân lô.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15667.760930478722!2d106.93294!3d10.967884!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU4JzA0LjQiTiAxMDbCsDU1JzU4LjYiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1628422819746!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]