[giaban]1,58 tỷ[/giaban]

[vitri] Quảng Tiến, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1000m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Ngộp ngộp.
Chủ cần tiền bán gấp 1 sào Quảng Tiến.
Giá 1,58 tỷ.
Dân cư hiện hữu.
Quy hoạch mới là đường hiện hữu.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15669.435726723874!2d106.993484!3d10.936236!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU2JzEwLjUiTiAxMDbCsDU5JzM2LjUiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1626270013905!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]