Đất Sào Hưng Thịnh

Đất Sào Hưng Thịnh

Đất Sào Hưng Thịnh

Đất Sào Hưng Thịnh


[giaban]2,7 tỷ[/giaban]

[vitri] Hưng Thịnh, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]3000m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán nhanh lô đất gia đình chuyển ra nước ngoài sống.
Diện tích 3000m2, ngay đương Hưng Long, sổ riêng có 100m2 thổ cư.
Có view hồ.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15669.165103040046!2d107.081714!3d10.941356!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU2JzI4LjkiTiAxMDfCsDA0JzU0LjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1626323424322!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]đang cập nhật[/xem360]