Đất Sào An Viễn

Đất Sào An Viễn

Đất Sào An Viễn


[giaban]12 tỷ[/giaban]

[vitri] An Viễn, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]4000m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán gấp 4 sào đất an viễn.
Vị trí: Đường cây xăng ấp 2 An Viễn Trảng Bom Đồng Nai.
Giá: 3 tỷ / sào.
Đất quy hoạch màu hồng, gia đình đang có sổ 1,3 mẫu cần cắt bớt từ 3 - 5 sào.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15672.044602962416!2d107.016811!3d10.886756!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDUzJzEyLjMiTiAxMDfCsDAxJzAwLjUiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1625977042869!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]