Đất Sào Hưng Thịnh

Đất Sào Hưng Thịnh

Đất Sào Hưng Thịnh

Đất Sào Hưng Thịnh


[giaban]1,05 tỷ[/giaban]

[vitri] Hưng Thịnh, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1040m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Tôi cần bán đất 2 mặt tiền sổ hồng chính chủ.
Đất 2 mặt tiền 1 mặt 40m, 1 mặt 26m.
Gần khu dân cư, xung quanh có trường học, giáo xứ.[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15671.48879870946!2d107.084819!3d10.897316!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDUzJzUwLjMiTiAxMDfCsDA1JzA1LjQiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1626322970224!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]