Đất Sào Sông Trầu

Đất Sào Sông Trầu

Đất Sào Sông Trầu


[giaban]650tr/m2[/giaban]

[vitri] Sông Trầu, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1100m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán 1,1 sào(1100m2) Trảng Bom.
- Giá 650 triệu (1100m2).
- Đường xe hơi.
- Ngay cạnh đường Bàu Hàm - Sông Thao, ngay khu Dân cư.
- Sổ hồng riêng đất sạch không quy hoạch.
- Điện nước đầy đủ ngay khu dân cư.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15667.096369029397!2d107.026166!3d10.980417!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU4JzQ5LjUiTiAxMDfCsDAxJzM0LjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1626489566260!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]