Đất Sào Sông Trầu

Đất Sào Sông Trầu

Đất Sào Sông Trầu


Đất Sào Sông Trầu


[giaban]1,19 tỷ[/giaban]

[vitri] Sông Trầu, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1700m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Đất chính chủ gửi bán.
Diện tích 1700m2, sổ riêng trồng cây lâu năm.
Giá 1,19 tỷ.
Đường hiện hữu dân ở xung quanh.
Hỗ trợ ngân hàng 50%.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15666.752154971184!2d107.030846!3d10.986903!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU5JzEyLjkiTiAxMDfCsDAxJzUxLjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1626403730021!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]