Đất Sào Hưng thịnh

Đất Sào Hưng thịnh

Đất Sào Hưng thịnh

Đất Sào Hưng thịnh

Đất Sào Hưng thịnh

[giaban]21tỷ[/giaban]

[vitri] Hưng Thịnh, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]30000m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Đất cây lâu năm, đất bằng đẹp, vị trí đất rất phù hợp để phân sào, cách đương nhựa chính Hưng Nghĩa 400m, cách QL 1A 1,2km, cách KCN 1,5km, cách 769 3km, cách sân bay Long Thành 9km, cách cao tốt 2,5km.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15670.035779008495!2d107.096599!3d10.924875!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU1JzI5LjYiTiAxMDfCsDA1JzQ3LjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1625199831101!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]