Đất Sào Sông Trầu

Đất Sào Sông Trầu

Đất Sào Sông Trầu


[giaban]1,9 tỷ[/giaban]

[vitri] Sông Trầu, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1025m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Đất cây lâu năm, đường nhựa 6m, cách đường nhựa chính Sông Trầu 1,5km, cách trung tâm Trảng Bom 4km, đất bằng phẳng, vị trí đẹp.
Giá cần bán.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15666.752154971184!2d107.030846!3d10.986903!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU5JzEyLjkiTiAxMDfCsDAxJzUxLjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1625713014219!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]