Đất Sào Hưng Thịnh

Đất Sào Hưng Thịnh

Đất Sào Hưng Thịnh

[giaban]1,25 tỷ[/giaban]

[vitri] Hưng Thịnh, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1300m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Đất Hưng Thịnh, cách đường chính 20 tầm 400m.
Có 37m mặt tiền ăn theo đường hiện hữu.
Diện tích gần 1300m2.
Sổ riêng CLN.
Giá bán 1,25 tỷ đồng.
Đường đá mi y hình.
Phù hợp làm nhà xưởng, xây nhà yến.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15671.372096451358!2d107.075588!3d10.899532!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDUzJzU4LjMiTiAxMDfCsDA0JzMyLjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1623900806008!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]