[giaban]1,2 tỷ[/giaban]

[vitri] , Trảng Bom[/vitri]

[phaply] Sổ đỏ[/phaply]

[huong] Đông Nam[/huong]

[dientich]1000m2[/dientich]

[mota]
Viết mô tả tại đây
[/mota]

[tongquan]
Đất sào an viễn, Đất sào bắc sơn, Đất sào bàu hàm, Đất sào bình minh,  Đất sào cây gáo, Đất sào giang điền, Đất sào hố nai 3,

Đất sào hưng thịnh, Đất sào quảng tiến, Đất sào sông thao, Đất sào sông trầu,

Đất sào tây hòa, Đất sào thanh bình, Đất sào trung hòa, Đất sào xã đồi 61, Đất sào đông hòa
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.28351721861!2d106.98870131472758!3d10.94194299220935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU2JzMxLjAiTiAxMDbCsDU5JzI3LjIiRQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1620276770345!5m2!1sen!2s[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]