Đất sào Trung Hòa

Đất sào Trung Hòa

Đất sào Trung Hòa

Đất sào Trung Hòa


[giaban]Thoả Thuận[/giaban]

[vitri] Trung Hòa, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]3500m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Mặt tiền Vành Đai 4.
Tổng DT: 3,5 hecta.
- Thích hợp phân sào. Đầu tư lướt sóng.
Giá đầu tư, lợi nhuận cao
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15670.351851153735!2d107.056896!3d10.918886!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU1JzA4LjAiTiAxMDfCsDAzJzI0LjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1622174377756!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]