Đất sào Giang Điền


[giaban]12 tỷ[/giaban]

[vitri] Giang Điền, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]5100m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Cần tiền bán 5,1 sào đất tại ấp Độc Lập, số tờ thửa như hình có 300m2 thổ cư.
Giá 12 tỷ.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15670.608899570627!2d106.985654!3d10.914013!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU0JzUwLjUiTiAxMDbCsDU5JzA4LjQiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1620978590209!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]