Đất sào Sông Thao

Đất sào Sông Thao

Đất sào Sông Thao


[giaban]1 tỷ[/giaban]

[vitri] , Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1,400m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán 1,4 sào, sổ riêng xã Sông Thao.
Đường hiện hữu nhà nước.
Điện có sẵn trên đất.
Giá hạt dẻ.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15666.754809254775!2d107.081465!3d10.986853000000002!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU5JzEyLjciTiAxMDfCsDA0JzUzLjMiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]