Đất sào Hưng Thịnh

Đất sào Hưng Thịnh

Đất sào Hưng Thịnh

Đất sào Hưng Thịnh

Đất sào Hưng Thịnh


[giaban]4,2 tỷ[/giaban]

[vitri] Hưng Thịnh, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]5800m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán gấp 6 sào đất chuẩn bị chuyển qua đất ở.
Đất cách đường chính đúng chỉ 500m.
Đường trước mặt 6 - 7m đường thông.
Khu vực đang có lượng gia dịch rất đông.
Lh ngay để làm việc chính chủ.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15670.79846144035!2d107.07440900000002!3d10.910418000000002!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU0JzM3LjUiTiAxMDfCsDA0JzI3LjkiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1622448842228!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]