Đất sào Đông Hòa

Đất sào Đông Hòa

Đất sào Đông Hòa

[giaban]2,4 tỷ[/giaban]

[vitri] Đông Hòa, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]3000m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Gia đình chuyển nơi khác sống nên cần bán nhanh lô đất 3000m2 trồng cây ăn trái có view hồ.
Đường Quốc Chí đi vô 4km.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15671.740818741608!2d107.063814!3d10.892529!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDUzJzMzLjEiTiAxMDfCsDAzJzQ5LjciRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1621321986378!5m2!1svi!2sus" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]