Đất sào Sông Thao

Đất sào Sông Thao

[giaban]Thỏa thuận[/giaban]

[vitri] Sông Thao, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]2500m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Đất đẹp mặt tiền đường Đông Hoà 1A, xã Sông Thao, Trang Bom.
DT đất 2500m2, ngang 27m.
Đất mặt tiền đường, vị trí đẹp, đã có sẵn 300m2 thổ cư.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15668.51610131042!2d107.074071!3d10.953625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU3JzEzLjEiTiAxMDfCsDA0JzI2LjciRQ!5e0!3m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]