Đất sào Bàu Hàm


[giaban]1,7 tỷ[/giaban]

[vitri] Bàu Hàm, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1106m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán đất MT đường lớn ấp Tân Hợp, Bàu Hàm, Trảng Bom.
DT 1106m2, ngay MT đường lớn.
Đất trồng cây lâu năm có thể lên thổ được ngay.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15665.963038991184!2d107.103281!3d11.001758!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTHCsDAwJzA2LjMiTiAxMDfCsDA2JzExLjgiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]