Đất sào Đông Hòa


[giaban]10,6 tỷ[/giaban]

[vitri] Đông Hòa, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]3443m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán đất 3443,7 m2, xã Đông Hoà, Trảng Bom, Đồng Nai.
Full thổ cư.
Đường nhựa 6m.
Gần Quốc Lộ 1A.
Dân cư ở kín.
Giá 10,6 tỷ.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15671.740818741608!2d107.063814!3d10.892529!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDUzJzMzLjEiTiAxMDfCsDAzJzQ5LjciRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1620981030564!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]