Đất sào Cây Gáo

Đất sào Cây Gáo


[giaban]1,8 tỷ[/giaban]

[vitri] Cây Gáo, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] Hot[/hot] 

[dientich]3000m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Bán 3000m2 đất xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom.
Đất ngang 19m sâu 158m.
Đất hiện tại đang cho thuê trồng chuối.
Đường vào đất rộng 8 mét.
Giá còn thương lượng.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15664.799361119158!2d107.061807!3d11.023628!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTHCsDAxJzI1LjEiTiAxMDfCsDAzJzQyLjUiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1620711043720!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]