Đất sào an viễn
Đất sào an viễn
Đất sào an viễnĐất sào an viễn

[giaban]4,2 tỷ[/giaban]

[vitri] An viễn, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] Hot[/hot] 

[dientich]2000m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Diện tích 2000m2, đã làm đường, thích hợp làm công ty hoặc phân lô bán nền.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15671.73234439127!2d107.009501!3d10.89269!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDUzJzMzLjciTiAxMDfCsDAwJzM0LjIiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1620630194434!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]