Đất sào Sông Trầu


[giaban]750k/m2[/giaban]

[vitri] Sông Trầu, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]20,000m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
Diện tích: 20.000m2
Pháp lý: sổ riêng dất TCLN
Vị tri: ấp 6 sông trầu,Trảng Bom
Tiện ích: cách kdc 50m, cách đường trảng bom thanh bình 100m cách tt trảng bom 3km
Giá chỉ: 750k/m2
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.28351721861!2d106.98870131472758!3d10.94194299220935!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU2JzMxLjAiTiAxMDbCsDU5JzI3LjIiRQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1620276770345!5m2!1sen!2s[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/7hh6MY3KY-0[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]