Đất sao Sông Trầu

Đất sao Sông Trầu

Đất sao Sông Trầu

[giaban]1,19 tỷ[/giaban]

[vitri] Sông Trầu, Trảng Bom[/vitri]

[phaply] sSổ hồng[/phaply] 

[hot] [/hot] 

[dientich]1700m2[/dientich]

[mota]
Datsaotrangbom.com
[/mota]

[tongquan]
1700m2 ấp 7, Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai.
Đường ô tô vào thông dân cư đông.
Cần bán gấp anh chỉ có nhu cầu LH em xem đất.
[/tongquan]

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15666.752154971184!2d107.030846!3d10.986903!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zMTDCsDU5JzEyLjkiTiAxMDfCsDAxJzUxLjEiRQ!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1621308985237!5m2!1svi!2sus[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/0Cqb1yiH1gE[/video]

[xem360]https://pannellum.org/images/alma.jpg[/xem360]